Pracovní tým

PRACOVNÍ TÝM​

Vedení organizace

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Ing. Alexandr Zpěvák

ředitel spolku a vedoucí ekonomického oddělení
tel.: (+420) 733 785 677
e-mail: zpevak@inbaze.cz

Ing. Petra Holubářová

vedoucí oddělení vzdělávacích aktivit
e-mail: holubarova@inbaze.cz

Mgr. Eva Vojtová

vedoucí sociálně-právního oddělení
e-mail: vojtova@inbaze.cz

Mgr. Dana Polakovičová

vedoucí oddělení PR, festivalu RefuFest a dobrovolnictví
e-mail: polakovicova@inbaze.cz

Anna Darašenka

vedoucí oddělení komunitních aktivit
e-mail: darashenka@inbaze.cz

Mgr. Jan Matěj Bejček

vedoucí oddělení interkulturní práce
e-mail: bejcek@inbaze.cz

Nermin Čavrk

vedoucí sociálního podnikání Ethnocatering
e-mail: nermin@ethnocatering.cz

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ ODDĚLENÍ

VEDENÍ

Kancelář: Krumlovská 527/4, 140 00, Praha 4 – Michle

Mgr. Eva Vojtová

vedoucí oddělení a koordinátorka sociálních služeb (EN)
tel.: (+420) 733 785 677
e-mail: vojtova@inbaze.cz

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Kancelář:
Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady (Út)
Krumlovská 527/4, 140 00, Praha 4 – Michle (Po, St, Čt)

Mgr. Zsófia Folk

právní poradkyně (EN, FR, HU)
e-mail: folk@inbaze.cz

Mgr. Šimon Šmíd

právní poradce (EN)
e-mail: smid@inbaze.cz

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Bc. Jakub Kružík

koordinátor terénní práce, terénní sociální práce, sociální poradenství (EN)
tel.: (+420) 739 578 343
e-mail: kruzik@inbaze.cz

Olena Khanodnyak

sociální poradkyně (UKR, EN, RU)
tel.: (+420) 704 928 593
e-mail: khanodnyak@inbaze.cz

Bc. Lucie Vávrová

sociální poradkyně (EN)
tel.: (+420) 703 644 832
e-mail: vavrova@inbaze.cz

PROGRAMY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Pavlína Trojanová, MSc.

vedoucí oddělení dětských programů a koordinátorka programů pro starší děti a mládež Clubin (EN, RU)
e-mail: trojanova@inbaze.cz

Bc. Timur Kireev

koordinátor programů pro mladší děti (RU, EN)
e-mail: kireev@inbaze.cz

Mgr. Kristýna Fialová

koordinátorka Ateliéru InBáze, sociálně-aktivizační pracovnice (EN)
e-mail: fialova@inbaze.cz

PSYCHOLOGICKÉ A PSYCHOSOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ A TERAPIE

Kancelář: Krumlovská 527/4, 140 00, Praha 4 – Michle

Mgr. Maria Vershinina

psycholožka pro rodiny s dětmi (CZ, RU)
e-mail: vershinina@inbaze.cz

Mgr. Margareta Johnová

psycholožka pro dospělé (UKR, EN, RU)
e-mail: johnova@inbaze.cz

+ tým dobrovolných terapeutů a terapeutek TEP

ODDĚLENÍ KOMUNITNÍCH AKTIVIT

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Anna Darašenka

vedoucí oddělení komunitních aktivit, vedoucí projektu KC InBáze 2020 II.
e-mail: darashenka@inbaze.cz

Oxana Nováková

administrativní asistentka a koordinátorka komunitních aktivit
e-mail: novakova@inbaze.cz

Kristina Kvetenadze

interkulturní pracovnice pro práci s komunitou, spolupráce s MČ Praha 4

e-mail: kvetenadze@inbaze.cz

Bc. Irina Yurkevich

koordinátorka adaptačně integračních kurzů a kurzů ČJ, koordinátorka komunitních aktivit (multikulturní skupiny KRUHY)

e-mail: yurkevich@inbaze.cz

Olya Tesařová Tarčynec

administrativní a kontaktní pracovnice

e-mail: tarcynec@inbaze.cz

Oddělení začleňování dětí a žáků s OMJ a multikulturní výchovy

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Ing. Petra Holubářová

vedoucí oddělení a vedoucí projektu Mosty ke školám II
e-mail: holubarova@inbaze.cz

RNDR. MARKÉTA KOROPECKÁ

finanční manažerka a administrativní asistentka

e-mail: koropecka@inbaze.cz

BEDÝNKY PŘÍBĚHŮ – MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ

Ing. Petra Holubářová

koordinátorka, metodička a lektorka
e-mail: holubarova@inbaze.cz

MgA. Hana Mlynářová

metodička a lektorka
e-mail: mlynarova@inbaze.cz

Ing. Viktorie Golovinova

metodička a lektorka
e-mail: golovinova@inbaze.cz

Anh Nguyenová

metodička a lektorka
e-mail: nguyenova@inbaze.cz

Mgr. Kateřina Kopečná

koordinátorka audionahrávek Bedýnky příběhů
e-mail:
kopecna@inbaze.cz

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ

Blanka Charvátová

koordinátorka a metodička
e-mail: charvatova@inbaze.cz

KOMUNITNÍ AKTIVITY

Anh Nguyenová

koordinátorka a lektorka komunitních aktivit
e-mail: nguyenova@inbaze.cz

Ing. Viktorie Golovinova

koordinátorka a lektorka komunitních aktivit
e-mail: golovinova@inbaze.cz

INTERKULTURNÍ KLUBY NA ZŠ

Anh Nguyenová

koordinátorka a lektorka interkulturního klubu na ZŠ Zárubova
e-mail: nguyenova@inbaze.cz

Mgr. Zuzana Hladíková Skokanová

koordinátorka a lektorka interkulturního klubu na ZŠ Masarykova
e-mail: hladikova@inbaze.cz

ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S OMJ

MgA. Hana Mlynářová

koordinátorka a metodička
e-mail: mlynarova@inbaze.cz

Blanka Charvátová

koordinátorka a metodička
e-mail: charvatova@inbaze.cz

ODDĚLENÍ PUBLIC RELATIONS, FESTIVALU REFUFEST A DOBROVOLNICTVÍ

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Mgr. Dana Polakovičová

public relations InBáze a Ethnocatering
e-mail: polakovicova@inbaze.cz

Bc. Vilena Taraskina

koordinátorka dobrovolníků
e-mail: taraskina@inbaze.cz

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ ETHNOCATERING

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Nermin Čavrk

manažer
e-mail: nermin@ethnocatering.cz

Ing. Alena Searle

ekonomka
e-mail: searle@inbaze.cz

Oddělení interkulturní práce

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Mgr. Jan Matěj Bejček

vedoucí oddělení interkulturní práce
e-mail: bejcek@inbaze.cz

Anna Darašenka

specialistka vzdělávacích kurzů

e-mail: darashenka@inbaze.cz

Mgr. Natallia Allen

specialistka vzdělávacích kurzů a koordinátorka interkulturních pracovníků

e-mail: allen@inbaze.cz

Mgr. Barbora Hanzalová

specialistka vzdělávacích kurzů

e-mail: hanzalova@inbaze.cz

Mgr. Jana Remenárová, MA.

specialistka vzdělávacích kurzů

e-mail: remenarova@inbaze.cz

Mgr. Blanka Vosecká Veselá

evaluátorka projektu

e-mail: vesela@inbaze.cz

Kristina Kvetenadze

asistentka projektu

e-mail: kvetenadze@inbaze.cz

INTERKULTURNÍ PRÁCE, PORADENSTVÍ A ASISTENCE

Isabel Torres

terénní interkulturní pracovnice (ESP, EN, IT)
e-mail: torres@inbaze.cz

Ana Carolina Briceño Moreno, BA.

terénní interkulturní pracovnice (ESP, EN)
e-mail: briceno@inbaze.cz

Bc. Dinara Akhmetova

terénní interkulturní pracovnice (RU)
e-mail: akhmetova@inbaze.cz

Mgr. Valeriya Strekalovskaya

terénní interkulturní pracovnice (RU)

e-mail: strekalovskaya@inbaze.cz

Mgr. Světlana Popovyčová

terénní interkulturní pracovnice (UKR)

e-mail: popovycova@inbaze.cz

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

Kancelář: Legerova 357/50, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

Ing. Alexandr Zpěvák

ředitel spolku, vedoucí oddělení
e-mail: zpevak@inbaze.cz

Ing. Alena Searle

ekonomka
e-mail: searle@inbaze.cz

Bc. Irina Yurkevich

ekonomka
e-mail: yurkevich@inbaze.cz

Lenka Seidlová

účetní
e-mail: seidlova@inbaze.cz

Markéta Koropecká

účetní
e-mail: koropecka@inbaze.cz

DOZORČÍ RADA SPOLKU

Mgr. Tomáš Verčimák

člen dozorčí rady
e-mail: vercimak@inbaze.cz

Zdeňka Švestková

členka dozorčí rady
e-mail: svestkova@inbaze.cz

Mgr. Martin Strakoš

člen dozorčí rady
e-mail: strakos@inbaze.cz

Přesunout se na začátek