PORADENSTVÍ A POTRAVINOVÁ BANKA V LETNÍCH MĚSÍCÍCH

PORADENSTVÍ A POTRAVINOVÁ BANKA V LETNÍCH MĚSÍCÍCH

Potravinová banka

Výdej potravinové banky bude v letních měsících probíhat pouze v těchto termínech:

– 7. 7. 2020

– 4. 8. 2020

– 1. 9. 2020 – další termíny budou vypsány v září, potravinová banka bude vydávána opět 1x 14 dní.

 

Nízkoprahové právní poradenství kancelář Legerova

V těchto termínech bude omezen úterní provoz nízkoprahového právního poradenství (bez objednání), které bude probíhat pouze od 9:00 do 13:00:

– 7. 7.

– 21. 7.

– 14. 7.

– 11. 8.

– 25. 8.

 

Děkujeme za pochopení, prosím sledujte naše webové stránky a sociální sítě pro případ dalších změn.

Vaše InBáze

 

 

Продовольственная помощь

Выдача продовольственной помощи в летние месяцы будет проходить только в следующие даты:

– 7. 7. 2020

– 4. 8. 2020

– 1. 9. 2020 – позднейшие даты будут определены в сентябре, прод. помощь будет выдаваться снова 1x 14 дней.

 

Низкопороговые консультации на Легерова

В следующие даты прием на низкопороговые консультации (без записи) по вторникам будет проходить только с 9:00 до 13:00:

– 7. 7.

– 21. 7.

– 14. 7.

– 11. 8.

– 25. 8.

 

Спасибо за понимание, пожалуйста, следите за обновлениями на нашем веб сайте.

Ваша InBáze

 

 

Food aid

During the summer months the food aid is provided on the following dates only:

  • 7. 7. 2020

  • 4. 8. 2020

  • 1. 9. 2020 – further dates will be announced in September, the food aid will be provided again once in 14 days.

Legal counselling without a prior registration, Legerova office

Tuesday’s operation of legal counselling service without a prior registration will be limited during the following dates, and will take place from 9:00 to 13:00:

  • 7. 7.

  • 21. 7.

  • 14. 7.

  • 11. 8.

  • 25. 8.

Thank you for your understanding, please follow our website and social networks for further updates.

Your InBáze


Přesunout se na začátek