Kurzy českého jazyka

KURZY ČESKÉHO JAZYKA​

Kurzy pro dospělé

Nabízíme kurzy různých úrovní a formátů, většina kurzů je zdarma. Bezplatné kurzy mají pravidla, která se mohou lišit, proto jim věnujte pozornost.

Pro aktuality ohledně kurzů a informace ohledně otevírání dalších sledujte náš web a události na facebookové stránce InBáze.

Kontakt

kurzy češtiny podporuje:

TIP

Před registrací do kurzu prosím zvažte svou úroveň češtiny a přečtěte si podmínky kurzů.

Předpoklady a podmínky kurzů

jazyková úroveň

Kurzy češtiny otevíráme v různých úrovních. Předtím, než se přihlásíte, ověřte si, zda úroveň kurzu odpovídá vašim znalostem.

A0:
Neumíte česky (kromě několika slov nebo frází).

A1:
Reagujete a rozumíte v předvídatelných konkrétních situacích, kdy na vás mluví pomalu a zřetelně. Umíte podat základní informace o sobě a zjistit informace o ostatních (adresa, telefon, věk, bydliště, zájmy, rodina, minulá dovolená, víkend, tělo, jídlo, kde bydlím).

Mluvíte v krátkých větách, znáte a snažíte se používat gramatické časy: přítomný a minulý a částečně i budoucí čas.

A2:
Rozumíte často používaným výrazům a frázím týkajícím se běžných každodenních témat, s nimiž máte zkušenosti (rodina, vaše okolí, nakupování, práce, zájmy). Umíte o těchto věcech jednoduše a krátce komunikovat. 

Znáte všechny gramatické časy (i když můžete v používání dělat chyby), znáte některé deklinace, hlavně v singuláru, obvykle si ale nejste jistí, kdy a jak je používat.

B1:
Rozumíte hlavním myšlenkám ve spisovném jazyce, které se týkají běžných témat (zaměstnání, studium, aktuální události, zájmy apod.). Dokážete se bez přípravy zapojit do rozhovoru na známá témata z každodenního života. Umíte jednoduše popsat své zážitky, převyprávět příběh nebo film, argumentovat.

Znáte časy (přítomný, minulý, budoucí), kondicionál, pasívum; učili jste se deklinace jednotného i množného čísla a částečně je ovládáte.

B2:
Dokážete vést plynulý a spontánní rozhovor s rodilým mluvčím a obhájit své názory. Rozumíte většině televizních zpráv, programů a filmů ve spisovném jazyce.

Znáte všechny gramatické jevy, které jsou popsány v předchozích úrovních, potřebujete je procvičovat a učíte se výjimky.

Platba vratné zálohy

U našich bezplatných kurzů češtiny platíte pouze vratnou motivační zálohu 1000 Kč.

Záloha se platí před začátkem kurzu a po skončení kurzu je vrácena v plné výši, když splníte:

  • 85 % docházky u 50hodinových kurzů,
  • 70 % docházky u 100hodinových kurzů.

další podmínky

  • Bezplatné kurzy jsou určeny občanům zemí mimo EU, kteří bydlí v Praze, a to déle než 90 dní.
  • Můžete se účastnit jen jednoho bezplatného kurzu.
  • Je třeba zajistit si vlastní učebnici, pokud je nějaká určena.

Jak se přihlásit?

  1. Vyplníte online registrační formulář, který bude u oznámení kurzu.
  2. Přibližně do týdne se vám ozveme s informací, jestli jste přijati nebo s dalšími dotazy.
  3. Registraci dokončíte osobně v kanceláři na adrese Legerova 50. Vyplníte potřebné formuláře a zaplatíte vratnou zálohu.

Plánované kurzy češtiny

V roce 2020 budeme otevírat ještě následující kurzy českého jazyka pro dospělé:

Kurz B1
Kdy: sobota 9.00–12.30
Rozsah: 40 hodin
Začátek: 3. 10.
Trvání: 12 týdnů (předpokládaný konec 23. 1.)
Registrace po 20. 8.

Pokračování kurzu z jara 2020 – hledáme jen 5 nových zájemců.

Kurz A2/1:
Kdy: úterý a pátek od 18:00 do 20:00
Rozsah: 50 hodin, 2krát týdně
Začátek: 15. 9. 
Trvání: do 8. 12.
Kde: Legerova 50
Přihlašovací formulář bude otevřen 7. 9. 2020 v 10:00
Kapacita kurzu: max. 15 lidí

Kurz B1/A2:
Kdy: sobota a neděle od 9:00 do 13:00
Rozsah: 50 hodin, 2krát týdně
Začátek: 17. 10. 
Trvání: do 6. 12.
Kde: Legerova 50
Přihlašovací formulář bude otevřen 10. 10. 2020 v 10:00
Kapacita kurzu: max. 15 lidí

O datu a průběhu registrace budeme informovat postupně zde na webu a na našich facebookových stránkách InBáze. Kapacita kurzů je omezená.

Kurzy pro děti

Dětem nabízíme kurz českého jazyka, skupinové doučování českého jazyka a individuální doučování češtiny. 

Více informací o kurzech češtiny pro děti brzy doplníme.

Přesunout se na začátek