Doučování

Doučování

INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ

Dětem nabízíme individuální doučování českého jazyka formou setkávání s  dobrovolníkem/cí InBáze jednou týdně buď v prostorách našeho komunitního centra (Legerova 50), nebo po domluvě u dítěte doma či ve veřejných prostorách (jako jsou například knihovny).

Doučování je zdarma a je přednostně poskytováno rodinám, které si nemohou platit komerční doučování. Možnost zařazení do doučování je závislé na aktuální kapacitě dobrovolníků a dobrovolnic. Prosím, počítejte s čekací lhůtou až několik týdnů. Děkujeme za pochopení!

kontakt

Vilena Taraskina / koordinátorka doučování

e-mailtaraskina@inbaze.cz

Přesunout se na začátek