AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S COVID-19

Vážení klienti a klientky,

s ohledem na uvolňování opatření v souvislosti s COVID-19 bychom Vás chtěli upozornit, že v prostorách InBáze (bezvýhradně v budově Krumlovská) platí stále povinnost nosit roušky. Prosíme Vás o dodržování pokynů našich zaměstnanců*kyň. Pravidla jsou nastavena v souvislosti s doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR a jsou pravidelně revidována.

Děkujeme za Vaši ohleduplnost a přejeme hezký den, 

Vaše InBáze

 
 
Уважаемые клиенты,
в связи с послаблением мер предосторожности, связанных с  COVID-19, мы хотели бы обратить Ваше внимание на то, что в помещениях InBáze (офис по адресу Крумловска – без исключений) ношение масок остается обязательным. Пожалуйста, соблюдайте указания наших сотрудников.
Правила установлены в связи с рекомендациями Министерства здравоохранения Чешской республики и постоянно обновляются.
Благодарим Вас за ваше внимание и желаем хорошего дня.
 
 
Dear clients,
With regard to softening the anti-coronavirus measures we would like to draw your attention to the fact that it is still compulsory to wear masks when you enter the InBáze’s offices (especially Krumlovská office). Please follow the instructions of our employees. The instructions are set in compliance with recommendations of the Czech Ministry of Health and are regularly updated.
Thank you for your respect to the rules and have a nice day!
Your InBaze

Přesunout se na začátek