AKTUÁLNÍ FUNGOVÁNÍ INBÁZE A OPATŘENÍ KE KONCI NOUZOVÉHO STAVU

AKTUÁLNÍ FUNGOVÁNÍ INBÁZE A OPATŘENÍ KE KONCI NOUZOVÉHO STAVU

Vážení klienti a klientky,

od 18. 5. 2020  jsou naše kanceláře opět otevřeny pro klienty. Je možné docházet na objednané osobní konzultace či na plánované aktivity komunitního centra, na které jste se předem registrovali.

V případě návštěvy našeho zařízení prosím přicházejte těsně před začátkem konzultace/aktivity a dodržujte hygienická opatření InBáze, z. s. V případě, že jste v karanténě anebo je v karanténě člen Vaší domácnosti anebo trpíte respiračním onemocněním, odložte návštěvu našeho zařízení. Stále je možné se objednávat i na online konzultace.

Děkujeme a těšíme se na Vás.

Vaše InBáze

 

Níže naleznete stanovisko ředitele InBáze, Alexandra Zpěváka, a přehled hygienických opatření.

 


Dear clients,

starting 18 May 2020 our offices are open for the clients again. It is possible to attend personal consultations and planned activities of the community center, for which you have registered in advance.

In case of a personal visit of our offices, please come just before the start of the consultation / activity and follow the hygiene measures InBáze, z. s. If you (or a member of your household) are in quarantine or have a respiratory disease, please postpone a visit of our office to another date. We still provide our consultations online.

Thank you and we are looking forward to seeing you.

Your InBáze

Vážení klienti a klientky InBáze,

v souvislosti s uvolňováním opatření proti šíření onemocnění COVID-19 se Vám naše služby budou postupně otevírat a těšíme se, že Vás zase uvidíme. Zároveň bychom Vás chtěli ale dopředu upozornit, že objekty InBáze na Legerově i Krumlovské budou až do začátku prázdnin pro neobjednané klienty či neplánované aktivity uzavřeny a doba čekání na konzultace či zahájení aktivity bude omezená.

Do konce nouzového stavu (17. 5. 2020) budou naše veškeré služby probíhat tak jako doposud elektronickou formou.

Od 18. 5. 2020 již budeme poskytovat individuální poradenské aktivity (právní, sociální a psychologické poradenství, tlumočení a doprovody atp.) přednostně formou objednaných osobních konzultací. Vzhledem k ochraně zdraví jak Vás, tak i našich pracovníků a pracovnic, však přistoupíme k hygienickým opatřením (nošení roušek, dezinfekce rukou atp.), kontrole zdravotního stavu (měření teploty) a také k omezení počtu osob v jedné konzultační místnosti. Vždy si pečlivě zaznamenejte čas a místo konzultace a přijďte maximálně 5 minut předem, dříve nebudete do budov vpuštěni. Úterní nízko-prahové poradenství v centru InBáze na Legerově ulici bude probíhat tak, že Vám bude po Vašem příchodu přidělen čas konzultace, centrum opustíte a přijdete opět maximálně 5 minut předem. Podmínky výdeje potravinové pomoci se nemění, vždy budete pozváni k vyzvednutí na daný čas. Samozřejmě pro ty z Vás, kteří mají obavy, budeme poradenství až do začátku prázdnin poskytovat i online, ale v omezené míře.

Od počátku června plánujeme zahájit prezenční formou i část kolektivních aktivit (některé komunitní akce, kurzy ČJ, semináře, programy pro děti a mládež atp.). I pro ně však budou platit přísná hygienická a zdravotní pravidla a bude záležet na Vás, zda se dané aktivity budete Vy nebo Vaše děti za těchto podmínek chtít zúčastnit. Opětovně však platí, abyste se dostavili max. 5 minut před jejím začátkem, dříve nebudete vpuštěni. Část aktivit, které již nyní běží online, bude v tomto režimu pokračovat i nadále.

Podrobnější pravidla k výše uvedenému budou zveřejňovány v nejbližší době a prosím Vás o jejich dodržování v zájmu všech.

Alexandr Zpěvák, ředitel InBáze, z. s.


Přesunout se na začátek