Aktivity komunitního centra

Aktivity komunitního centra

O komunitních aktivitách inbáze

V InBázi organizujeme semináře, debaty a workshopy na různá témata.  Potřebujete se lépe zorientovat ve fungování úřadů v ČR a vašich právech a povinnostech? Hledáte možnosti občanské participace? Chcete si odpočinout od každodenních starostí a poznat nové přátele z řad migrantů a migrantek či si naopak najít české přátele? Vyberte si z naší pestré nabídky aktivit.

Akce inbáze podporují:

Adaptačně integrační kurzy

Podpora občanské angažovanosti

Komunitní zahrádka

MULTIKULTURNÍ SKUPINY KRUHY

Adaptačně integrační kurzy

Jednou až dvakrát měsíčně probíhají semináře, debaty či workshopy, jež se zabývají tématy souvisejícími s běžným životem v ČR. Témata jsou volena podle poptávky klientů (např. zaměstnanost, bydlení, živnostenské podnikání, pracovně právní vztahy, vzdělávání a školství v ČR, podpora dětí s OMJ a SVP, občanská gramotnost a angažovanost, kultura a tradice v ČR, veřejné služby, systém zdravotní péče, sociální zabezpečení a sociální péče, založení rodiny, těhotenstí a mateřství, narození dítěte na území ČR a mnoho dalších). 

V případě potřeby zajišťujeme tlumočení do dalších světových jazyků.

KONTAKT: Irina Yurkevich, yurkevich@inbaze.cz, koordinátorka adaptačně integračních kurzů (RU)

Podpora občanské angažovanosti

Chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji občanské společnosti v Praze? Rádi*y byste pomáhali*y v rámci dobrovolnictví, ale nevíte, jak na to? Anebo už jste aktivní ve své komunitě, ale jazyková bariéra vám brání dát o sobě vědět ostatním? Jsme tady pro vás!
V našem programu občanské angažovanosti podporujeme všechny, kdo mají zájem aktivně se zapojit do občanské společnosti. Podporujeme ty, co již jsou aktivní, skrze lepší informovanost, propojování s ostatními a zapojení do nových aktivit, a motivujeme i nově příchozí k větší angažovanosti. Podporujeme otevřený dialog a pomáháme rozvíjet vlastní nápady a motivaci.
Organizujeme workshopy, přednášky, exkurze a networking, díky kterým se společně naučíme, jak uskutečnit své nápady, získat finance k jejich realizaci, sdílíme společně úspěchy i neúspěchy a diskutujeme s odborníky a odbornicemi z veřejné správy a jiných organizací (nestátní neziskové organizace, sousedské skupiny atp.), kteří*které nám mohou předat své know-how. Jsme otevřeni všem bez ohledu na to, zda jste migranti*migrantky anebo Češi*Češky, důležitý je jen váš zájem o občanskou angažovanost.

KONTAKT: Mgr. Natallia Allen, allen@inbaze.cz, koordinátorka adaptačně integračních kurzů (EN, RU)

Marina Pojmanová, pojmanova@inbaze.cz, koordinátorka adaptačně integračních kurzů

Komunitní zahrádka

Na terase InBáze na Legerově jsme na jaře 2020 založili společnou zahrádku. Máte i vy minizahrádku na balkoně anebo okenním parapetu? Jaké bylinky pěstujete? Pro nadšené městské zahradníky a zahradnice jsme založili také skupinu na Facebooku, kde sdílíme své pěstitelské úspěchy a tipy a triky na zahradničení v Praze.

Pravidelná setkání – MULTIKULTURNÍ SKUPINY KRUHY

Chcete si odpočinout od každodenních starostí a poznat nové přátele z řad migrantů a migrantek či si naopak najít české přátele? Přijďte mezi nás do komunitního centra InBáze. Skupiny jsou otevřené pro všechny a není potřeba se předem přihlašovat. Znalost češtiny není nutná.

SKUPINA PRO RODIČE S MALÝMI DĚTMI

Na každém setkání pro Vás budeme mít připravený program – tvořivou dílnu, zpívání, přednášky či jiné aktivity. Jednou za měsíc se pak můžete těšit na kreativní workshopy, návštěvy výstav, výlety za zvířátky atd.

Na skupině mluvíme hlavně česky, ale jste vítáni i s omezenými znalostmi českého jazyka – rádi Vám pomůžeme v jeho procvičování!

STŘEDEČNÍ KLUB - ŽENSKÁ SKUPINA

Setkání středeční ženské skupiny jsou určené ženám, které chtějí navázat nové kontakty a zlepšovat svoji znalost češtiny. Jsou otevřeným bezpečným prostorem pro ženy všech kultur, které mají zájem poznávat nové tváře, popovídat si, odreagovat se, sdílet s námi své radosti i starosti. Cílem je poskytnout těmto ženám pocit přijeti a usnadnit jim navazování sociálních síti mezi sebou navzájem.

Na skupinách komunikujeme zejména česky. Ženy migrantky si díky tomu procvičuji český jazyk a my tak přispíváme k jejich snadnější integraci.

Hlavním posláním těchto setkání je vytvářet sociální vazby mezi klientkami a ženami Češkami, které na skupiny přicházejí, seznamovat je s českou kulturou a mentalitou a v neposlední řadě i pomáhat v obtížných situacích skrze napojení na další aktivity či služby InBáze.

Skupiny se vyvíjí a mění, tak jako se vyvíjí a mění naše společnost. Jedno však zůstává, a sice otevřený bezpečný prostor jak pro příchozí, tak pro ženy Češky.

BABÍ LÉTO – KLUB PRO SENIORY

Babí léto je otevřené všem ženám i mužům zralého věku bez ohledu na zemi původu či náboženské vyznání. Cílem skupiny je vytvářet příjemnou atmosféru založenou na vzájemné důvěře, kde je možné sdílet vzpomínky let minulých i události každodenního života. Kromě toho je Babí léto již proslulé svojí láskou ke kultuře, poezii a hudbě. Přijďte se podívat. Jste vítáni!  

Přesunout se na začátek